gemeente Steenbergen | Ik heb een midden- en klein bedrijf

Artikel Ik heb een midden- en klein bedrijf

Op deze pagina vindt u meer informatie over het midden- en kleinbedrijf.

Gaan de regels voor mijn bedrijf veranderen door de Omgevingswet?

Meestal niet. In veel gevallen blijft de inhoud van de regels hetzelfde. Ze staan alleen op een andere plaats. Wanneer het Omgevingsloket volledig in werking is, kunt u hiermee checken welke regels voor uw bedrijf gelden. Daarnaast leggen we graag de regels voor activiteiten per activiteit uit de Omgevingswet uit.

Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen of een melding doen als de Omgevingswet in werking treedt?

Nee, er geldt overgangsrecht voor instrumenten die activiteiten regelen, zoals de vergunning, ontheffing en melding. Daarnaast geldt overgangsrecht voor lopende handhavingsprocedures.

Hoe doe ik een aanvraag of een melding onder de Omgevingswet?

U kunt dit doen via het Omgevingsloket.