nieuws

Contact & Openingstijden

Gemeentehuis

Bezoekadres Gemeentehuis

Buiten de Veste 1                                  T: 14 0167
4652 GA Steenbergen                          E: info@gemeente-steenbergen.nl

Openingstijden

Maandag, woensdag en donderdag     09:00 - 13:00 uur
Maandag t/m donderdag                       13:00 - 15:30 uur op afspraak
Vrijdag                                                        09:00 - 12:00 uur
Avondopenstelling donderdag              17:30 - 19:30 uur 

Bellen met de gemeente?

Maandag tot en met donderdag tussen 08:30 - 17:00 uur 
Vrijdag  tussen 8:30 -12:00 uur op het nummer 14 0167

Milieustraat

Bezoekadres Milieustraat

Van Andelstraat 6
4651 TA  Steenbergen

Openingstijden

Maandag en Dinsdag     Gesloten
Woensdag en Vrijdag     08.30 - 12.30 uur/13.00 - 17.30 uur
Donderdag                       09.30 - 12.30 uur/13.00 - 19.00 uur
Zaterdag                           08.00 - 13.00 uur

 

Vraagwijzer

Bezoekadres Vraagwijzer

Fabrieksdijk 6,                      T: 0167-541131
4651 BR Steenbergen         E: info@vraagwijzersteenbergen.nl

Openingstijden:

Op maandag t/m donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur 
Donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. 
(Vrijdag gesloten)

Actueel

Begroting 2020 in vogelvlucht

Dit jaar hebben we een infographic gemaakt over de begroting voor 2020. We geven u hiermee een kijkje in onze portemonnee. Een positieve begroting waarmee we veel kunnen doen voor onze inwoners. We hebben extra geld om te investeren in ambities uit de samenleving en de toekomstvisie van onze gemeente.

Uitleg lokale lasten 2020

In opdracht van de gemeenteraad is er een onderzoek gedaan naar de lokale lasten in onze gemeente. In dit korte filmpje leggen wethouder Koos Krook en Coen Nuijten uit wat lokale lasten zijn en hoe ze zijn opgebouwd. Ook lichten ze de resultaten van het onderzoek toe.

Sluiting trailerhelling Benedensas

Het waterschap heeft ervoor gekozen de trailerhelling nabij sluizencomplex Benedensas in Steenbergen te sluiten voor publiek gebruik per 1-1-2020 om de veiligheid te waarborgen. De trailerhelling wordt veel gebruikt door recreanten en vissers, dit zorgde voor risicovolle situaties.

Lokale lasten gemeente Steenbergen scoren gemiddeld ten opzichte van de regio

Bij de behandeling van de begroting 2019 heeft de gemeenteraad gevraagd om vergelijkend onderzoek naar de hoogte van de gemeentelijke lasten voor inwoners t.o.v. de regio. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

Controles agrarische bedrijven

Onlangs zijn er onaangekondigd controles uitgevoerd door de Inspectie SZW in samenwerking met de gemeente Steenbergen bij enkele agrarische bedrijven in onze gemeente.