gemeente Steenbergen | Ondernemen

Artikel Economisch beleid

Steenbergen heeft 3 pijlers voor haar economie:

  • Agrofood
  • Bedrijventerreinen
  • Vrijetijdseconomie

De ligging van de gemeente Steenbergen en haar kernen in een weids landschap met landbouw, natuur, water en een rijke historie zorgt dat de economie van Steenbergen alles in zich heeft om te bloeien. De keuzes zijn te vinden in het vernieuwde economische beleid genaamd 'Economische Kracht'. Het doel van dit beleid is een sterker ondernemersklimaat ontwikkelen. Waardoor Steenbergen aantrekkelijker wordt voor bedrijven en ondernemers.

De Agrofood-sector is zeer belangrijk voor de Steenbergse economie

Onder Agrofood vallen de boerenbedrijven in het buitengebied, de bedrijven op het AFC Nieuw Prinsenland en binnen het Westland. Hier zijn een aantal grote bedrijven gevestigd. Door de ontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland is een plek voor bedrijfs- en productontwikkeling, vernieuwing en verduurzaming ontstaan. Dit zorgt voor een groeiende werkgelegenheid. En het heeft een positief effect op de economie van Steenbergen. Regionaal en provinciaal wordt de Agrofood-sector als topsector gezien. De gemeente Steenbergen neemt Agrofood mee in haar beleid.

Bedrijventerreinen zorgen voor veel dynamiek in de economie van de gemeente

De werkgelegenheid is groot. En de behoefte aan uitbreiding en nieuwe vestiging blijft toenemen. Bijna 10% van de bedrijven in Steenbergen zijn op een bedrijventerrein gevestigd. Op de algemene bedrijventerreinen in Steenbergen zijn diverse bedrijven gevestigd. De ligging aan de A4-snelweg zorgt ervoor dat het bedrijventerrein goed bereikbaar is. Sommige bedrijven willen moderniseren of verplaatsen. Daardoor is er behoefte aan nieuwe bedrijfsvestigingen. Vanuit de gemeente doen we er alles aan doen om te zorgen dat er een nieuw bedrijventerrein komt. Hiervoor is wel regionale afstemming nodig.

Bedrijventerreinen zorgen voor bijna een kwart van de werkgelegenheid in Steenbergen. Wel hebben we te maken met vergrijzing en ontgroening in Steenbergen. Wat effect heeft op het aantal beschikbare arbeidskrachten. Ook kennen we in Steenbergen relatief veel laag- en middelhoog opgeleiden.

Vrijetijdseconomie

De combinatie van de gemeente Steenbergen met natuur en veel water, het landelijke buitengebied en de Vestingstad met monumenten maakt dat inwoners van de gemeente trots mogen zijn op hun gemeente en natuurlijke rijkdom. Dit mag vanuit economische perspectief meer en sterker uitgedragen worden via promotie, marketing en productontwikkeling. Zo kan de potentie van recreatie en toerisme meer worden benut. En wordt het aantrekkelijk voor bezoekers om te verblijven in onze gemeente. De bestedingen van de bezoekers dragen namelijk bij aan de leefbaarheid. En zorgen ervoor dat voorzieningen gezond blijven. Of zelfs uitbreiden.

Door focus aan te brengen op deze 3 pijlers wordt de hele Steenbergse economie versterkt. Groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid. En heeft daarmee een positief effect op andere onderdelen van de economie.

Het beleidskader Economische Kracht 2022-2025 is door de raad op 23 december 2021 vastgesteld. De gemeente gaat hiermee tot en met 2025 aan de slag. U vindt het beleidskader onder downloads.