gemeente Steenbergen | Ik heb een agrarisch bedrijf

Artikel Ik heb een agrarisch bedrijf

Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen of een melding doen vanaf het moment dat de Omgevingswet geldt?

U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen of een melding te doen

Er geldt een overgangsrecht. Dit overgangsrecht geldt voor instrumenten die activiteiten regelen. Zoals de vergunning, ontheffing en melding. Ook geldt het overgangsrecht voor handhavingsprocedures die nog lopen.

Hoe doe ik een aanvraag of een melding onder de Omgevingswet?

U doet een aanvraag of melding via het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is het nieuwe loket voor de Omgevingswet.

Veranderen de regels voor mijn bedrijf door de Omgevingswet?

Veel regels voor uw bedrijf blijven hetzelfde met de Omgevingswet

De regels staan nu alleen ergens anders. In het Omgevingsloket vindt u welke regels voor uw bedrijf gelden. We leggen ook de regels voor activiteiten per activiteit per activiteit in de Omgevingswet uit.

Onder de Omgevingswet worden milieubelastende activiteiten per activiteit geregeld

Dit was eerst het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer.

Elke gemeente heeft onder de Omgevingswet een omgevingsplan

Dat is nieuw. In een omgevingsplan staan de gemeenteregels over onder andere milieu, ruimtelijke ordening en bouwen. Ook staan daar zaken die het Rijk onder het oude recht regelde. Voor landbouwbedrijven zijn daarin de regels voor geur en geluid belangrijk.

Gemeenten en waterschappen nemen in de Omgevingswet regels van het Rijk over

Deze regels heten de bruidsschat. Gemeenten en waterschappen krijgen de tijd om zelf te bekijken hoe ze deze regels willen regelen

Voor bepaalde bedrijven geldt een deel van de milieuregels van de bruidsschat nog niet

Dit zijn bestaande bedrijven met een verplichte vergunning. Deze bedrijven kregen of vroegen een milieuvergunning aan voordat de Omgevingswet inging. U kunt alle artikelen van de bruidsschat bij het omgevingsplan teruglezen.

In de Omgevingswet geldt vaak een specifieke zorgplicht

Deze geldt naast de gewone regels of vergunningvoorschriften. Iemand overtreedt de zorgplicht als diegene een activiteit niet op de normale manier uitvoert. De zorgplicht verbiedt activiteiten waarvan iedereen zou moeten weten dat ze niet mogen.