gemeente Steenbergen | Ik heb een agrarisch bedrijf

Artikel Ik heb een agrarisch bedrijf

Op deze pagina vindt u meer informatie een agrarisch bedrijf.

Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen of een melding doen als de Omgevingswet in werking treedt?

Nee, er geldt overgangsrecht voor instrumenten die activiteiten regelen, zoals de vergunning, ontheffing en melding. Daarnaast geldt overgangsrecht voor lopende handhavingsprocedures.

Hoe doe ik een aanvraag of een melding onder de Omgevingswet?

U kunt dit doen via het Omgevingsloket.

Gaan de regels voor mijn bedrijf veranderen door de Omgevingswet?

Meestal niet. In veel gevallen blijft de inhoud van de regels hetzelfde. Ze staan alleen op een andere plaats. Wanneer het Omgevingsloket volledig in werking is, kunt u hiermee checken welke regels voor uw bedrijf gelden. Daarnaast leggen we graag de regels voor activiteiten per activiteit uit de Omgevingswet uit.

Milieubelastende activiteit: dit verandert er

Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer wordt losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door een regulering per activiteit. Maar er zijn ook andere veranderingen door de Omgevingswet.

Regels in het omgevingsplan

Nieuw is dat onder de Omgevingswet elke gemeente ook een omgevingsplan heeft. Hierin staan de gemeenteregels op het gebied van onder andere milieu, ruimtelijke ordening en bouwen. In dat omgevingsplan staan ook zaken die het Rijk onder het oude recht regelde. Voor landbouwbedrijven zijn daarin de regels voor geur en geluid van belang.

Onder de Omgevingswet verhuizen regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Gemeenten en waterschappen krijgen zo de tijd om zelf een afweging te maken hoe ze deze onderwerpen willen regelen. Deze regels heten de bruidsschat.
Voor bestaande vergunningplichtige bedrijven geldt een deel van de milieuregels van de bruidsschat nog niet. Dat is het geval als het bedrijf vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet een milieuvergunning heeft gekregen of aangevraagd en de vergunningvoorschriften een bepaald onderwerp al regelen. Dit staat in artikel 22.1, lid 2, van de bruidsschat bij het omgevingsplan.

Specifieke zorgplicht
Nieuw in de Omgevingswet is ook dat naast de gewone regels vaak een specifieke zorgplicht geldt. Die verbiedt handelingen waarvan iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen. In het algemeen overtreedt iemand een specifieke zorgplicht niet als hij een activiteit op de gebruikelijke manier uitvoert. De specifieke zorgplicht geldt naast geldende algemene regels of vergunningvoorschriften.