gemeente Steenbergen | Steenbergen doet inkopen via het Inkoopkader en de Uitvoeringsnota Inkoop

Artikel Steenbergen doet inkopen via het Inkoopkader en de Uitvoeringsnota Inkoop

De gemeente gebruikt hierbij de kernbegrippen transparantie, non-discriminatie, gelijkheid en proportionaliteit.

Verder werkt de gemeente Steenbergen met een groslijst

Een groslijst is een lijst waarop aannemers, dienstverleners en leveranciers staan die hun kwaliteit hebben bewezen. Op dit moment start een groslijst voor ingenieursdiensten. Kijk voor meer informatie op groslijst systematiek gemeente Steenbergen.

De Europese richtlijnen voor overheidsinkopen zijn verwerkt in de Nederlandse wetgeving:

De adviseurs van het Inkoopbureau West-Brabant ondersteunen ons bij het inkopen

Het Inkoopbureau werkt voor gemeenten in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. En de dienstverlening is erop gericht om de inkoop en aanbesteding verder te professionaliseren.

Neem contact op als u vragen heeft

Dit kan via de inkoopadviseurs van het Inkoopbureau. Mail naar inkoop@gemeente-steenbergen.nl.

Op alle inkopen van leveringen en diensten door de gemeente Steenbergen zijn de Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten, inclusief Addendum, gemeente Steenbergen van toepassing.