gemeente Steenbergen | De gemeente Steenbergen werkt met een groslijst

Artikel De gemeente Steenbergen werkt met een groslijst

Een groslijst is een lijst waarop aannemers, dienstverleners en leveranciers staan die hun kwaliteit hebben bewezen. Op dit moment start er een groslijst voor ingenieursdiensten.
Werkt de groslijst goed bij de ingenieursdiensten? Dan wordt deze methode mogelijk verder ingezet bij andere categorieën.

Er zijn zo'n 5 soorten opdrachten

De groslijsten zijn van toepassing bij bepaalde aanbestedingen. Bij sommige aanbestedingen kunnen meerdere aannemers een offerte inleveren. Voor expertwerkzaamheden kan de gemeente afwijken van deze groslijst. Voor deze opdrachten worden aparte groslijsten opgesteld:

 • Kunstwerken
 • Civiel / cultuurtechniek (inrichting landelijk gebied)
 • Cultuurtechniek / spelen
 • Riolering
 • Openbare verlichting (straatlantaarns)

Een ondernemer kan op meerdere groslijsten komen te staan.

De keuze voor ondernemers wordt gemaakt via een kokersysteem

Iedere koker bestaat uit maximaal 5 ondernemers.

1. Lokale ondernemers:

Een lokale aannemer is een leverancier of een dienstverlener waarvan de hoofdvestiging zich bevindt in deze volgorde:

 1. Binnen de kernen van de gemeente
 2. Binnen de samenwerking Brabantse Wal (Bergen op Zoom en Woensdrecht)
 3. Binnen de overige buurgemeenten (Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Tholen)

Als er minder dan 3 lokale ondernemers beschikbaar zijn, wordt deze koker aangevuld met bedrijven waar de gemeente een positieve ervaring mee heeft. In dit geval zal de gemeente de koker maximaal tot 3 ondernemers aanvullen. Bij vervolgopdrachten is het praktisch dat dezelfde medewerkers de opdracht uitvoeren. Als dit niet mogelijk is, moet de ondernemer dit met de gemeente Steenbergen overleggen.

2. Ondernemers waarmee de gemeente positieve ervaring heeft

Hier gaat het om ondernemers die een 6 of hoger scoren. Op deze lijst staan de 5 ondernemers die gemiddeld de hoogste score hebben. Als er meer dan 5 ondernemers zijn die een 6 of hoger scoren, komen de ondernemers die het minste scoren in de koker van 'overige ondernemers'. Bij vervolgopdrachten is het praktisch dat dezelfde medewerkers de opdracht uitvoeren. Als dit niet mogelijk is, moet dit met de gemeente Steenbergen worden overlegd.

3. Overige ondernemers

Alle ondernemers die voldoen aan de minimale eisen bij 'toetsing en selectie' komen in deze koker. Ook de ondernemers die lager dan een 6 scoren komen bij 'overige ondernemers' terecht. Hier is maximaal ruimte is voor 5 ondernemers.

4. Reservelijst

Is er geen ruimte meer op de groslijst? Dan kan een ondernemer op een reservelijst terechtkomen. Ondernemers moeten aan de eisen om toe te treden voldoen. Daarna worden op deze reservelijst gezet.

De methode van de groslijst wordt via deze kanalen gemeld:

 1. Mailing naar alle partijen die de aanbesteding hebben ingevuld
 2. Publicatie op de website van de gemeente Steenbergen
 3. Uitnodiging naar ondernemers waar de gemeente een goede ervaring mee heeft

Ondernemers kunnen zich aanmelden

Wilt u op de groslijst staan? Stuur dan een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl. In deze mail moeten de volgende documenten staan:

 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
 • Referentieverklaring

Deze documenten opvragen kunt u opvragen via info@gemeente-steenbergen.nl.

De ondernemer moet aan de volgende eisen voldoen om op de lijst te komen:

 • Minimaal 3 met goed resultaat afgeronde trajecten. Waarvan de gemeente de mogelijkheid heeft een referentie op te vragen. Deze trajecten hebben de laatste 3 jaar plaatsgevonden.
 • De volgende uitsluitingsgronden zijn niet van toepassing: alle verplichte uitsluitingsgronden, ernstige beroepsfout, betaling belasting en sociale premies en faillissement.

Met iedere ondernemer vindt een kennismakingsgesprek plaats. Waarin we bespreken of u aan bovenstaande eisen voldoet.

De gemeente is op 1 januari 2023 gestart met het werken via de groslijst voor ingenieursdiensten

Ondernemers die zich vóór 1 oktober 2022 hebben aangemeld, worden bij de eerste selectie meegenomen. Als zich te veel ondernemers aanmelden voor het aantal plaatsen, vindt er een loting plaats.

De overige ondernemers en de deelnemers die zich ná 1 oktober 2022 aanmelden worden op de reservelijst geplaatst. Zodra ruimte is in de koker 'overige ondernemers' kan de ondernemer die het langste op de reservelijst staat op de groslijst terechtkomen.

Als een ondernemer aan alle eisen voldoet, moet de ondernemer de volgende bewijzen inleveren voordat het bedrijf op de groslijst komt te staan:

 • Bewijs beroepsregister en/of handelsregister. Op het moment van inschrijving niet ouder dan 6 maanden;
 • Verklaring van de Belastingdienst. Op het moment van inschrijving niet ouder dan 6 maanden;
 • Gedragsverklaring voor geen bezwaar. Op het moment van inschrijving niet ouder dan 2 jaar.

Zo werkt de groslijst

Uit elke koker wordt 1 ondernemer gekozen die aan de eisen voldoet. In totaal worden er dan 3 ondernemers gekozen.

De gemeente kiest een extra ondernemer uit de koker van ondernemers met positieve ervaringen. Of uit de koker van lokale ondernemers. In totaal worden er dan 4 of 5 ondernemers gekozen.

De ondernemer wordt per opdracht gekozen. Dat gebeurt met een speciaal wisselsysteem. De keuze voor de ondernemer wordt niet alleen door expertise gemaakt. We houden er namelijk ook rekening mee dat ondernemers op jaarbasis evenveel opdrachten krijgen.

Zo verdwijnt u van de groslijst

Als 1 of meerdere van de onderstaande eisen gelden, wordt een ondernemer verwijderd van de groslijst:

 • 1 keer niet ingeschreven op een onderhandse aanbesteding zonder opgaaf van redenen.
 • Tijdens de evaluatie een onvoldoende gescoord.
 • 2 keer de onderhandse aanbestedingen niet hebben gewonnen. Bijvoorbeeld door een slechte kwaliteit of hoge prijs. Waarbij de ondernemer op nummer 3, 4 of 5 eindigt.
 • Schuldig aan uitloop van de planning.
 • Schuldig aan meerwerk bij de uitvoering van het werk. Door een fout in het contract.

U krijgt een gesprek met de gemeente als een van de bovenstaande eisen voor uw opdracht geldt. Wanneer u precies weer op de reservelijst komt, hangt af van de reden waarom u eerst van de lijst verwijderd bent.