gemeente Steenbergen | Nieuwsbrief Economie 10-06-2024

Artikel Nieuwsbrief Economie 10-06-2024

Beste ondernemer, Voor u ligt de tweede economische nieuwsbrief van 2024 van de gemeente Steenbergen. Door middel van deze nieuwsbrief wil ik u weer informeren over een aantal verschillende onderwerpen.

Ondernemersbijeenkomst gemeente Steenbergen

Op donderdagavond 21 maart vond bij Akkermans de tweede ondernemersbijeenkomst van de gemeente Steenbergen plaats. Wij kijken terug op een mooie en vruchtbare avond.
De aanwezigen zijn door wethouders Gommeren en Remery meegenomen in het verhaal over Economische Kracht en Duurzaamheid. Ook is de eerste Groene Pluim binnen de gemeente Steenbergen uitgereikt. Wij willen Van Adrichem kwekerijen nogmaals feliciteren met het behalen van de Groene Pluim. De Groene Pluim is een stimuleringsprijs voor ondernemers op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.
Naast het informatieve programma was er ook volop ruimte om met elkaar te netwerken. Zo waren diverse partners van de gemeente Steenbergen aanwezig en konden ondernemers onderling met elkaar in gesprek.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet brengt voor u als ondernemer een aantal veranderingen met zich mee. De Omgevingswet brengt regelgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen in één wettelijk stelsel. Kort gezegd is de Omgevingswet de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken, namelijk de leefomgeving. Wanneer u iets in deze leefomgeving wil doen, krijgt u hoogstwaarschijnlijk te maken met de Omgevingswet.

Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden over de Omgevingswet:

Daarnaast vindt u op de website van de OMWB een tweetal informatieve webinars terug over de Omgevingswet.

Rural toolkit

Rural toolkit is een uitgebreide gids voor EU-financiering en ondersteuningsmogelijkheden voor plattelandsgebieden in de Europese Unie. Het doel is lokale overheden, instellingen en belanghebbenden, bedrijven en individuen te helpen bestaande EU-fondsen, -programma's en andere financierings- en ondersteuningsinitiatieven in kaart te brengen en te benutten, en de ontwikkeling in plattelandsgebieden te bevorderen.

De toolkit is opgebouwd uit de volgende drie elementen:

  • Financieringszoeker: uitgebreide informatie over subsidies en programma's;
  • Inspiratie: praktische voorbeelden en verhalen;
  • Bronnen: praktische begeleiding en kennis aanbod

Meer informatie: https://funding.rural-vision.europa.eu

Openstelling Just Transition Funds

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds. De Europese Unie stelt dit geld beschikbaar aan regio's met extra uitdagingen als gevolg van de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale economie te hebben. Het JTF ondersteunt het verduurzamen van de economie en het versterken van de arbeidsmarkt. Het fonds richt zich op specifieke JTF-regio's. In Zuid-Nederland is West-Noord-Brabant een van de drie aangewezen JTF-regio's, hieronder valt ook de gemeente Steenbergen.
De bijdrage aan een rechtvaardige transitie van de (chemische) industrie vindt plaats langs drie sporen: innovatie, infrastructuur en arbeidsmarkt. Deze investeringen moeten uiteindelijk leiden tot vernieuwing en versterking, de transitie naar een groene chemie en een meer wendbare en weerbare beroepsbevolking in de gehele JTF-regio West-Noord-Brabant.
De huidige openstelling loopt vanaf 1 april 2024 tot en met 30 september 2024 (17:00 uur).
Meer informatie: www.stimulus.nl

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid gaat over het kunnen gebruiken van digitale diensten door iedereen. Ruim 2,5 miljoen mensen met een beperking in Nederland hebben behoefte aan een toegankelijke website. Denk aan slechtzienden, doven, (kleuren)blinden en laaggeletterden.
Daarnaast gaat vanaf 28 juni 2025 de European Accessibility Act (Europese toegankelijkheidswet) in, dit is internationale wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid. Dit betekent dat onder andere geldautomaten, financiële diensten en e-commerce-bedrijven (websites en webshops) digitaal toegankelijk moeten zijn. De wet kent ook uitzonderingen. Zo worden kleine ondernemingen vrijgesteld van bepaalde verplichtingen. Formeel heeft u als ondernemer nog tot 28 juni 2025 om uw website of webshop digitaal toegankelijk in te richten.
Doe de digitale toegankelijkheidstest op: https://ismijnsitetoegankelijk.nl/

Inloopspreekuur wethouder Gommeren

Wilt u als ondernemer plannen of vragen bespreken of voorleggen aan Wethouder Gommeren? Dat kan tijdens het inloopspreekuur. Per ondernemer wordt er ongeveer 15 minuten ingepland. Verdiepende gesprekken kunnen daarna ingepland worden. Het inloopspreekuur is dit jaar elke eerste woensdag van de maand. Aanmelden kan uiterlijk tot één week voorafgaand aan het inloopspreekuur. Aanmelden voor dit spreekuur kunt u doen door een email te sturen naar bestuurssecretariaat@gemeente-steenbergen.nl
In deze mail moet het onderwerp/vraagstelling of plannen duidelijk gemaakt worden. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Inloopspreekuur wethouder Gommeren

25 jaar Ondernemers Platform Steenbergen (OPS)

Op zaterdag 20 april 2024 heeft OPS haar 25-jarig jubileum gevierd. Al 25 jaar zet OPS zich binnen de gemeente Steenbergen in op stimuleren van een gezond ondernemersklimaat in onze gemeente.

Wethouder Gommeren feliciteerde OPS met het 25-jarig jubileum. Zo werd door de wethouder OPS als constructieve gesprekspartner geroemd en de rol die het platform speelt binnen het tot stand laten komen van de netwerken tussen ondernemers onderling. Daarnaast vond een wisseling van de wacht plaats. Leo Heijmans gaf na 10 jaar voorzitterschap de hamer symbolisch door aan Eric Verheijen. Wethouder Gommeren bedankte Leo voor zijn tomeloze inzet en wenste Eric veel succes toe met zijn nieuwe rol binnen OPS.
De gemeente Steenbergen wenst OPS ook de komende 25 jaar weer veel succes toe. Meer informatie over OPS of één van onze andere ondernemersverenigingen is te vinden op de pagina Ondernemersverenigingen.

NK Tegelwippen: Stenen eruit, gratis op laten halen & meer groen voor uw medewerkers!

Wist u dat meer groen in en om uw bedrijf zorgt voor een betere concentratie en productiviteit?
Van 21 maart tot en met 31 oktober 2024 gaat onze gemeente weer de strijd aan met een recordaantal van ruim 150 Nederlandse gemeenten om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen. Want met het verwijderen van tegels maken we ruimte voor bloemen, planten en bomen. Dit zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit, maar ook voor verkoeling op warme dagen en een betere afwatering bij hevige regenval. Daarom vragen we jullie hulp. Want alleen samen met jullie kunnen we onze gemeente aanzienlijk vergroenen en kans maken op de winst. Zeker op bedrijventerreinen die vaak wel wat groener kunnen!

Een leuke teambuilding activiteit met uw medewerkers, een goede daad voor het milieu en aandacht voor uw bedrijf? Doe dan mee en neem contact op via duurzaam@gemeente-steenbergen.nl. We willen graag een aantal goede voorbeelden uitlichten op de kanalen van de gemeente. Want goed voorbeeld doet volgen! De stenen die verwijderd zijn, halen we gratis op met de tegeltaxi op maandag 19 augustus of maandag 28 oktober. U kunt in de mail laten weten of dit gewenst is. Let op: voor particulieren is er een maximaal aantal stenen, maar met bedrijven kunnen we wellicht een afspraak maken om een groter aantal op te halen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Uitnodiging bijeenkomst Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Hoe ziet het inkoopbeleid van de gemeente Steenbergen eruit? Hoe kan je meedoen met aanbestedingen? Hoe weet je als ondernemer dat de gemeente een aanbesteding in de markt zet? Vragen, waar we tijdens deze informatiebijeenkomst zoal stil bij willen staan.
De informatiebijeenkomst wordt gehouden op het gemeentehuis en is inclusief ontbijt.
Op donderdag 20 juni vindt er op het gemeentehuis in Steenbergen een informatiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst begint om 8 uur en duurt tot ongeveer 10 uur. Meer informatie is te vinden op de website van OPS. Via de website kunt u zich aanmelden. Aanmelden uiterlijk maandag 17 juni.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovenstaande onderwerpen of andere onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met één van onze bedrijvencontactfunctionarissen.

Met vriendelijke groet,

Wethouder Gommeren