gemeente Steenbergen | Nieuwsbrief Economie 02-02-2024

Artikel Nieuwsbrief Economie 02-02-2024

Beste ondernemer,
Voor u ligt de eerste economische nieuwsbrief van 2024 van de gemeente Steenbergen. Door middel van deze nieuwsbrief wil ik u weer informeren over een aantal verschillende onderwerpen.

Ondernemersbijeenkomst gemeente Steenbergen

Graag willen wij u alvast uitnodigen voor de netwerkbijeenkomst van de gemeente Steenbergen op donderdag 21 maart 2024. Een bijeenkomst met ondernemers en andere partners, zoals vertegenwoordigers van brancheverenigingen, onderwijs en overheidsinstanties.
Het definitieve programma voor de netwerkbijeenkomst en verdere informatie over de locatie zal in de komende periode met u gedeeld worden. Aansluitend op de plenaire sessie is er in ieder geval volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.
U kunt zich alvast aanmelden via bedrijven@gemeente-steenbergen.nl.

Oproep Groene Pluim

De gemeente Steenbergen zet in op duurzaamheid en wil innovatieve ondernemers en organisaties die voorlopen op het gebied van duurzaamheid, in het zonnetje zetten. Hiervoor heeft de gemeente Steenbergen zich aangesloten bij De Groene Pluim. Deze zal op de netwerkbijeenkomst van 21 maart 2024 worden uitgereikt.
Is uw organisatie ook goed bezig op duurzaam en sociaal gebied? Of kent u een onderneming in onze gemeente die volgens u De Groene Pluim verdient? Iedere organisatie die een actieve en zichtbare bijdrage levert op de vier geselecteerde Global Goals, maakt kans om de nieuwe Groene Pluimhouder van de gemeente Steenbergen te worden!
Meer informatie of uw organisatie kosteloos aanmelden kan via: https://degroenepluim.nl/werk-mee-invullen.

Openbaar toegankelijke toiletten – Hoge Nood

De gemeente Steenbergen heeft zich in het voorjaar aangesloten bij de stichting Hoge Nood. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de beschikbaarheid van openbaar toegankelijke toiletten in de gemeente Steenbergen te vergroten. Op de Wereld Toilet Dag 2023 is duidelijk geworden welke resultaten wij in onze gemeente geboekt hebben. De gemeente Steenbergen is (ten opzichte van 2022) op de landelijke ranglijst bijna 300 plekken gestegen en staat nu op de 28ste plaats op de ranglijst van meest toiletvriendelijke gemeente. Daarnaast nemen wij in West-Brabant de 2de plek in.

Via deze weg willen wij de aangesloten ondernemers, dorpshuizen en brancheverenigingen hartelijk danken. Een resultaat waar we trots op mogen zijn!
Mocht u als ondernemer ook graag aansluiten bij de Hoge Nood beweging van de gemeente Steenbergen en uw toilet openbaar beschikbaar stellen? Dat kan via het aanmeldformulier op de website van HogeNood: https://www.hogenood.nl/toilet-toevoegen. Wanneer u zich aanmeldt, vragen wij u bij het vak 'Werk je samen met een gemeente?' de koppelcode rZEE in te vullen.

Wij hopen dat zoveel mogelijk ondernemers zich aansluiten, zodat wij samen de gemeente Steenbergen nog aantrekkelijker kunnen maken voor bezoekers en inwoner.
Daarnaast stelt de gemeente Steenbergen de komende twee jaar een schoonmaakvergoeding beschikbaar aan deelnemende ondernemers. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker E. Verstrepen via e.verstrepen@gemeente-steenbergen.nl of per telefoon 06-27155393.

Webinar Omgevingswet; wat verandert er voor u als ondernemer?

Vanaf 1 januari geldt de nieuwe Omgevingswet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven. In de wet staan alle regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. De Omgevingswet geldt voor iedereen en brengt ook veranderingen mee voor u, als ondernemer of bedrijf.

  • Voortaan vraagt u vergunningen aan en doet u meldingen via de landelijke overheidspagina Omgevingsloket.
  • Er gelden andere milieuregels dan voorheen
  • Door de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) verandert de toets voor bouwtechnische eisen. In plaats van de gemeente gaat een onafhankelijke kwaliteitsborger dit doen.

Wilt u meer weten over deze veranderingen? Dan bent u van harte welkom bij één van de webinars over de Omgevingswet, bedoeld voor ondernemers en bedrijven. Deze webinars vinden plaats op dinsdag 6 en woensdag 21 februari 2024 en worden georganiseerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in samenwerking met West- Brabantse gemeenten. U kunt zich aanmelden via https://www.omwb.nl/webinar-omgevingswet.

Inloopspreekuur wethouder Gommeren

Wilt u als ondernemer plannen of vragen bespreken of voorleggen aan Wethouder Gommeren? Dat kan tijdens een inloopspreekuur. Per ondernemer wordt er ongeveer 15 minuten ingepland. Verdiepende gesprekken kunnen daarna ingepland worden.

Het inloopspreekuur zal dit jaar elke eerste woensdag van de maand plaatsvinden. Aanmelden kan uiterlijk tot één week voorafgaand aan het inloopspreekuur. Aanmelden voor dit spreekuur kunt u doen door een email te sturen naar bestuurssecretariaat@gemeente-steenbergen.nl.
In deze mail moet het onderwerp/vraagstelling of plannen duidelijk gemaakt worden. Meer informatie kunt u vinden op: https://ondernemers.gemeente-steenbergen.nl/ondernemers_overzicht_/ondernemen/inloopspreekuur_wethouder_gommeren

Blijvend herdenken - Inspiratieavond samen 80 jaar vrij

In 2024 en 2025 markeren we een bijzonder moment: 80 jaar vrijheid. Een periode van vieren, herdenken, verbinden en doorgeven.

Binnen het platform Samen Blijven(d) Herdenken zetten organisaties zich in voor bijzondere activiteiten ter ere van deze gedenkwaardige periode. Op dinsdag 27 februari nodigen wij u graag om 19.00 uur in het gemeentehuis uit om samen vooruit te kijken naar het aankomende lustrumjaar. Ontdek de veelzijdige activiteiten die op het programma staan, waaronder bijvoorbeeld een vrijheidsconcert, wandel- en fietstochten en de indrukwekkende Liberation Tour en Herdenking Slag om Welberg. De avond belooft o.a. een dynamische informele markt, waar ruimte is om te netwerken en samenwerkingsmogelijkheden te verkennen met betrokken organisaties.

We kijken uit naar uw aanwezigheid op de inspiratieavond Samen 80 jaar vrij.
Gelieve u voor 11 februari aan te melden via herdenken@gemeente-steenbergen.nl.

Evenementen in de gemeente Steenbergen

In de gemeente Steenbergen vinden vele verschillende evenementen plaats. Denk hierbij aan kermissen, circus, braderieën en vele andere. Naast de vele positieve aspecten van een evenement, kan het natuurlijk voor een bepaalde mate van overlast zorgen.
Om u voortijdig te informeren kent de gemeente Steenbergen een drietal communicatiekanalen:

  1. Allereerst dienen evenementorganisatoren de directe omgeving voorafgaand aan het evenement te informeren;
  2. Via de website officiële bekendmakingen kunt u zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden omtrent aanvragen en verlenen van evenementenvergunning in uw buurt. Aanmelden kan via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/mijnabonnementen/registreren.
  3. De gemeente Steenbergen is dit jaar begonnen met het bijhouden van een evenementenkalender. Hierop vindt u (vooralsnog) evenementen waarvoor een evenementenvergunning voor is aangevraagd. In de toekomst hopen wij deze kalender verder uit te bouwen. De kalender is in te zien via: https://www.gemeente-steenbergen.nl/inwoners_overzicht/recreatie/evenementen.

Alliantie Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie is een unieke ketting van historische vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met het water. Het is de oudste, langste én meest gebruikte waterlinie van Nederland. Ook Steenbergen is onderdeel van deze linie.

Vanuit de alliantie Zuiderwaterlinie bestaat de behoefte om niet alleen overheden, maar ook ondernemers en organisaties onderdeel te laten uitmaken van de verdere ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie.
Graag zouden wij ondernemers willen betrekken in de aanbodontwikkeling van de Zuiderwaterlinie. Via onderstaande enquête willen wij ophalen wat een ondernemer uit een mogelijk partnerschap wil halen. U kunt de enquête vinden op: https://www.cognitoforms.com/AlliantieZuiderwaterlinie/EnquêteOndernemers.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovenstaande onderwerpen of andere onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met één van onze bedrijvencontactfunctionarissen. U vindt de bedrijvencontactfunctionarissen op de ondernemers website van de gemeente Steenbergen: https://ondernemers.gemeente-steenbergen.nl

Met vriendelijke groet,
Wethouder Gommeren