gemeente Steenbergen | Marktcommissie

Artikel Marktcommissie

De marktcommissie overlegt met de wethouder Economie over de gang van zaken rondom de weekmarkten in de gemeente Steenbergen. In onze gemeente zijn er twee weekmarkten:

- Steenbergen: op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur op de Markt.
- Dinteloord: op donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur op het Raadhuisplein

Samenstelling marktcommissie

Voorzitter: Wethouder Gommeren
Leden: M.P.A. Franken, S van Goor  en L. Koevoets.
Secretaris: E. Verstrepen