gemeente Steenbergen | Beschikbare subsidies en fondsen

Artikel Beschikbare subsidies en fondsen

Veel inwoners, verenigingen, initiatieven en belangenorganisaties zetten zich in onze gemeente in om maatschappelijke doelen te realiseren. Daar zijn we blij mee en trots op. De gemeente ondersteunt regelmatig initiatieven die bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke en maatschappelijke ambities. Vaak is voor initiatiefnemers geld helaas een probleem. Er zijn tal van lokale en Europese gelden beschikbaar waar (nog) geen gebruik van wordt gemaakt en dat is zonde. Daar willen we samen met u in de toekomst graag verandering in brengen.
Via deze inventarisatie maken wij u daarom graag attent op de mogelijkheden die u heeft om gebruik te maken van lokale en Europese subsidies en fondsen op het gebied van onder andere mens & samenleving, kunst, cultuur & erfgoed, leefomgeving & duurzaamheid en economie, toerisme & recreatie. Het document subsidies voor maatschappelijke organisaties is voor iedereen aan te vragen. Voor interesse in gemeentelijke subsidies kunt u contact opnemen met ons via info@gemeente-steenbergen.nl.

Hulp nodig?

We kunnen ons voorstellen dat u hulp kunt gebruiken bij de aanvraag voor een subsidie of fonds. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te onderzoeken wat de geldigheidstermijn is en wat de voorwaarden zijn. Verhouden de verstrekte middelen zich bijvoorbeeld tot de inspanningen en of rapportages die u daarvoor moet leveren?

We ondersteunen u graag bij aanvragen als de werkzaamheden van u/uw organisatie bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen en ambities van de gemeente. Binnenkort wordt bij de gemeente Steenbergen een contactfunctionaris voor subsidieverstrekking en fondsenwerving aangesteld. Tot die tijd kunt u uw vragen insturen via info@gemeente-steenbergen.nl

Met deze eerste stap willen we als gemeente maatschappelijke partners en organisaties op weg helpen om beter gebruik te maken van beschikbare gelden en hier meer kennis over te krijgen.