Artikel Voorschot Tegemoetkoming Ondernemingen Getroffen Sectoren (TOGS) regeling

Als u in aanmerking komt voor de TOGS regeling, maar acuut in financiële problemen zit, dan kunt u nu beroep doen op een voorschot op de Tegemoetkoming Ondernemingen Getroffen Sectoren (TOGS) vanuit de gemeente Steenbergen. Via een korte aanvraag kunt u nu een voorschot, in de vorm van een renteloze lening, aanvragen die meteen word uitgekeerd. Deze dient terugbetaald te worden wanneer u de TOGS uitkering tot u beschikking heeft.

Deze leningen worden betaald uit een revolverend fonds wat betekent dat er in beginsel ruimte is voor 100 aanvragen. Wanneer er leningen terug betaald worden geeft dit ruimte voor nieuwe aanvragen.

Deze bevoorschotting is toegankelijk voor feitelijk actieve Steenbergse ondernemingen die voor 15 maart 2020 zijn opgericht, ingeschreven staan bij de KvK, in acute financiele nood zitten en die een geslaagde aanvraag hebben gedaan bij de Rijksoverheid voor een TOGS. Het is aan u om dat aan te tonen (door middel van een email van RVO bij geslaagde aanvraag).

Om een voorschot TOGS bij de gemeente Steenbergen aan te vragen doet u het volgende:

 • U stuurt een email naar: steunmaatregelen@gemeente-steenbergen.nl met als onderwerp 'aanvraag voorschot TOGS'. In deze email geeft u aan dat u een voorschot op de uitkering van de TOGS aanvraagt.
 • Bij deze email voegt u:
  a. een afschrift van uw geslaagde aanvraag TOGS;
  b. uw uittreksel van de Kamer van Koophandel (handelsregister);
  c. uw aangifte IB of voorlopige cijfers over 2019 (ZZP)/uw jaarrekening of voorlopige cijfers over 2019;
  d. een kopie van uw legitimatiebewijs;
  e. een recent(e) (kopie van uw) bankrekeningafschrift.

Wanneer uw aanvraag volledig is en voldoet wordt u een leningovereenkomst toegezonden. Wanneer u deze ondertekend naar de gemeente hebt teruggezonden wordt het voorschot aan u uitbetaald. Komt u in aanmerking voor de TOGS-regeling (volgens de SBI-codes), maar heeft u deze nog niet aangevraagd, dan kunt u hier een aanvraag doen.

Heeft u praktische ondersteuning nodig of een vraag over een van de steunmaatregelen? Dan kunt u altijd terecht via steunmaatregelen@gemeente-steenbergen.nl of belt u met 14 0167.