Artikel Mogelijkheid tot Aanvragen bevoorschotting 'Tegemoetkoming Ondernemingen Getroffen Sectoren (TOGS) regeling'

De regeling tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) waar ondernemers uit getroffen sectoren een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 konden ontvangen is gesloten. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is het vervolg hierop.

Ondernemers die moeite hebben om de vaste lasten te betalen door noodgedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies van het buitenland kunnen via de TVL maximaal €50.000 ontvangen. De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches.

De TVL-subsidie kan aangevraagd worden van 30 juni 2020, 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur. Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht op de website van de Kamer van Koophandel https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl.