Artikel Mogelijkheid tot Aanvragen bevoorschotting 'Tegemoetkoming Ondernemingen Getroffen Sectoren (TOGS) regeling'

Voor veel typen ondernemingen is het mogelijk een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- van de rijksoverheid aan te vragen. Vanwege de hoeveelheid aanvragen kan het enkele weken duren voordat de tegemoetkoming wordt uitbetaald. Voor Steenbergse ondernemingen die recht hebben op een TOGS uitkering, maar een urgent liquiditeitsprobleem hebben en daardoor de wachttijd financieel niet kunnen overbruggen, biedt de gemeente Steenbergen een voorschot op de TOGS uitkering van het Rijk. Dit voorschot wordt uitgekeerd in de vorm van een lening die moet worden terugbetaald na ontvangst van de tegemoetkoming door het Rijk.

Hebt u een succesvolle aanvraag voor een TOGS gedaan en wilt u gebruik maken van een voorschot daarop, stuur dan een email met daarin uw verzoek aan steunmaatregelen@gemeente-steenbergen.nl.

Bij uw aanvraag dient u het volgende aan te tonen:

  • Dat uw onderneming voor 15 maart 2020 is opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Dat u een geslaagde aanvraag hebt gedaan bij de regeling TOGS
  • Dat de aanvraag vanuit een feitelijk in Steenbergen actieve onderneming wordt gedaan
  • Dat u een acuut liquiditeitsprobleem hebt

Daarom moet u ons digitaal aanleveren:

  • Afschrift van uw indiening TOGS
  • Een uittreksel van uw inschrijving bij de KvK
  • Aangifte IB of voorlopige cijfers over 2019 (ZZP) / jaarrekening of voorlopige cijfers over 2019
  • Legitimatie
  • Recente (kopie van) bankrekeningafschrift

Voor vragen over deze mogelijkheid tot voorschot kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionarissen:

Bram van de Lande – b.vandelande@gemeente-steenbergen.nl (detailhandel, dienstverlening en bedrijven)

Laura van de Goor – l.vandegoor@gemeente-steenbergen.nl (agrarische zaken en recreatie en toerisme)