Artikel Brief aan ondernemers Steenbergen over maatregelen coronavirus (19 maart)

Steenbergen 19 maart 2020

Beste ondernemers van Steenbergen,

Net als in de rest van getroffen gebieden in Europa worden bedrijven in Steenbergen zwaar geraakt door de maatregelen die worden genomen ter bestrijding van het coronavirus. De signalen die we uit verschillende sectoren ontvangen en de mogelijke gevolgen voor bedrijven en werknemers zijn zorgwekkend.

We leven met u mee en zetten er als overheid samen met u de schouders onder om hier weer bovenop te komen.

Op landelijk niveau is inmiddels een aantal maatregelen genomen om de (financiële) gevolgen voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Ook voor de agrarische sector zijn er extra maatregelen genomen.

Vanuit de gemeente Steenbergen doen wij er alles aan om ondernemers en werknemers in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Binnen de gemeente beraden we ons op maatregelen die we aanvullend op de landelijke en provinciale maatregelen kunnen nemen. Actuele informatie kunt u hierover vinden op de internetpagina van gemeente Steenbergen.

Schroom niet om contact met ons te zoeken via onze relatiebeheerders bedrijven.

Voor meer informatie over de landelijke maatregelen verwijs ik u graag naar de volgende bronnen:

Voor meer informatie over maatregelen binnen de gemeente Steenbergen:

Voor meer informatie over maatregelen binnen de agrarische sector:

Hoogachtend, namens het voltallige college van Burgemeester en wethouders,

De wethouder van Steenbergen,

W.L.C. Knop