gemeente Steenbergen | Inkoop en Aanbesteding

Artikel Inkoop en Aanbesteding

Het inkopen door de gemeente Steenbergen vindt plaats conform het inkoopbeleid van de gemeente. De gemeente hanteert hierbij de grondbeginselen , transparantie, non-discriminatie, gelijkheid en proportionaliteit.

Op alle inkopen van leveringen en diensten door de gemeente Steenbergen zijn de Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten, inclusief Addendum, gemeente Steenbergen van toepassing.

De Europese richtlijnen voor overheidsinkopen zijn verwerkt in de Nederlandse wetgeving;

De gemeente Steenbergen wordt bij haar inkopen ondersteund door adviseurs van het Inkoopbureau West-Brabant. Het Inkoopbureau is werkzaam voor 24 gemeenten in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en de dienstverlening is erop gericht het inkopen en aanbesteden door de deelnemende gemeenten verder te professionaliseren.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de inkoopadviseurs van het Inkoopbureau via inkoop@gemeente-steenbergen.nl