gemeente Steenbergen | Ondernemers- en winkeliersverenigingen

Artikel Ondernemers- en winkeliersverenigingen

In de gemeente Steenbergen zijn zes ondernemersverenigingen actief:

Ondernemers Platform Steenbergen (OPS)

De hoofddoelstelling van het platform is het creëren van een gezond ondernemingsklimaat in de gemeente Steenbergen. Daarbij wil het platform in eerste instantie het aanspreekpunt zijn bij vraagstukken en problemen die betrekking hebben op zowel de lokale bedrijven als hun werkomgeving. Samen met de aangesloten ondernemers werkt het bestuur van OPS aan de verbetering van werk- en leefklimaat op de bedrijventerreinen en het aangrenzend gebied. Hierbij is ook de gezamenlijke aanpak van criminaliteit en veiligheid een nadrukkelijk punt van aandacht.

Het OPS organiseert bijeenkomsten voor zijn leden met als doel informatie te geven over voor ondernemers relevante onderwerpen, maar ook om de onderlinge band tussen de aangesloten ondernemers te verstevigen.
Meer informatie kunt u krijgen bij het secretariaat van het OPS, via e-mail: secretariaat@opsinfo.nl.
Zie ook: www.opsinfo.nl.

Ondernemers Netwerk Stadshart Steenbergen (Ons Steenbergen)

Ondernemers Netwerk Stadshart Steenbergen (ONS Steenbergen) is een krachtige vereniging met leden uit verschillende sectoren. De samenwerking tussen Retail, Horeca en (zakelijke) dienstverlening zorgt voor de juiste dynamiek. Middels een krachtig netwerk en een ondernemersfonds wordt er continue gewerkt aan een toekomstbestendig en leefbaar centrum van de stad Steenbergen.
E-mail: communicatie@onssteenbergen.nl
Zie ook: onssteenbergen.nl/over-ons-steenbergen/

Winkeliersvereniging ‘Dinteloord-Winkeloord’

Dinteloord Winkeloord is een sterk netwerk van Retail, horeca en (zakelijke) dienstverlening in de kern Dinteloord. De vereniging werkt continue aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de bruisende kern Dinteloord.
Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitster van de winkeliersvereniging, mevrouw I. Kats, telefoon 0167-52 45 97.
Zie ook: hartvandinteloord.nl

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, afdeling Steenbergen

Bij deze vereniging zijn de meeste agrarische ondernemers aangesloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Pieter Korst (voorzitter), telefoon 06 12 53 08 83 of per e-mail: zltosteenbergen@zlto.nl
Zie ook: www.ZLTO.nl

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Steenbergen (KHN)

De meeste horecaondernemers gevestigd in de gemeente zijn aangesloten bij de KHN.
Meer informatie kunt u krijgen bij secretaris van de KHN, de heer P. Jongenelen, per e-mail: steenbergen@khn.nl
Zie ook: www.khn.nl

Ondernemersvereniging Toerisme & Recreatie Brabantse Wal

Sinds april 2010 is de Ondernemers Vereniging Toerisme & Recreatie actief op de Brabantse Wal. Bedrijven kunnen lid worden als zij gevestigd zijn ergens op De Brabantse Wal en rechtstreeks contact hebben met gasten, denk hierbij aan campings, jachthavens, horeca en verhuurbedrijven. Wij hebben twee doelstellingen en dat is ten eerste onze leden regelmatig uitnodigen voor leer- en /of "doe" activiteiten ter versteviging van de onderlinge contacten en het verbeteren van de ondernemerskwaliteiten. Hiermee scheppen we kansen om door samenwerking meer omzet te realiseren.

De tweede doelstelling is om met lokale overheden, relevante stichtingen en onderwijsinstellingen regelmatig af te stemmen over lopende en toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt op bestuursniveau gedaan waarbij de leden onderwerpen aan kunnen dragen die van belang kunnen zijn. De contributie is € 185,- per jaar en er zijn zo'n 50 bedrijven lid. Ieder lid krijgt een vlag en een muurschildje en we verwachten het streeklogo op reclamefolders te zien.

Zie ook: www.toerismebrabantsewal.nl