Artikel Ondernemers- en winkeliersverenigingen

In de gemeente Steenbergen zijn vijf ondernemersverenigingen actief:

Ondernemers Platform Steenbergen (OPS)

De hoofddoelstelling van het platform is het creëren van een gezond ondernemingsklimaat in de gemeente Steenbergen. Daarbij wil het platform in eerste instantie het aanspreekpunt zijn bij vraagstukken en problemen die betrekking hebben op zowel de lokale bedrijven als hun werkomgeving. Samen met de aangesloten ondernemers werkt het bestuur van OPS aan de verbetering van werk- en leefklimaat op de bedrijventerreinen en het aangrenzend gebied. Hierbij is ook de gezamenlijke aanpak van criminaliteit en veiligheid een nadrukkelijk punt van aandacht.

Het OPS organiseert bijeenkomsten voor zijn leden met als doel informatie te geven over voor ondernemers relevante onderwerpen, maar ook om de onderlinge band tussen de aangesloten ondernemers te verstevigen.
Meer informatie kunt u krijgen bij het secretariaat van het OPS, via e-mail: secretariaat@opsinfo.nl.
Zie ook: www.opsinfo.nl.

Ondernemers Netwerk Stadshart Steenbergen (Ons Steenbergen)

Ondernemers Netwerk Stadshart Steenbergen (ONS Steenbergen) heeft tot doel de samenwerking tussen retail, horeca, diensten en overige sectoren, die gevestigd zijn in het centrum van Steenbergen (en reclamebelastingplichtig zijn), te stimuleren en de economie te bevorderen en aan te jagen.
E-mail: communicatie@onssteenbergen.nl
Zie ook: onssteenbergen.nl/over-ons-steenbergen/

Winkeliersvereniging ‘Dinteloord-Winkeloord’

Bij deze vereniging zijn de meeste Dinteloordse retailers (winkeliers) aangesloten.
Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitster van de winkeliersvereniging, mevrouw I. Kats, telefoon 0167-52 45 97.
Zie ook: hartvandinteloord.nl

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, afdeling Steenbergen

Bij deze vereniging zijn de meeste agrarische ondernemers aangesloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Pieter Korst (voorzitter), telefoon 06 12 53 08 83 of per e-mail: zltosteenbergen@zlto.nl
Zie ook: www.ZLTO.nl

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Steenbergen (KHN)

De meeste horecaondernemers gevestigd in de gemeente zijn aangesloten bij de KHN.
Meer informatie kunt u krijgen bij secretaris van de KHN, de heer P. Jongenelen, per e-mail: steenbergen@khn.nl
Zie ook: www.khn.nl/steenbergen