gemeente Steenbergen | Ondernemers- en winkeliersverenigingen

Artikel Ondernemers- en winkeliersverenigingen

Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) wil het ondernemersklimaat gezonder maken

Het platform is het aanspreekpunt bij problemen waar u als ondernemer tegenaan loopt. Ze zorgen voor de verbinding tussen ondernemers en de gemeente. En ze organiseren bijeenkomsten voor hun leden. Op de bijeenkomsten gaat het om informatie, inspiratie en onderlinge verbinding.

Een gezond ondernemersklimaat in de gemeente Steenbergen start met het samenbrengen van buren en collega's voor een goede samenwerking. OPS is het aanspreekpunt voor de lokale overheid. In die rol houdt OPS de belangen van de ondernemers in de gaten. Dat doen ze om de werk- en leefomstandigheden te beschermen en verbeteren.

Kijk voor meer informatie op www.opsinfo.nl.Bijvoorbeeld als u lid wilt worden van OPS

Ondernemers Netwerk Stadshart Steenbergen (ONS Steenbergen) is een krachtige vereniging met leden uit verschillende sectoren

De samenwerking tussen retail, horeca en zakelijke dienstverlening zorgt voor de juiste dynamiek. Door een sterk netwerk en een ondernemersfonds wordt er continu gewerkt aan een toekomstbestendig en leefbaar centrum van de stad Steenbergen. Kijk voor meer informatie op www.onssteenbergen.nl. Of stuur een e-mail naar: secretariaat@onssteenbergen.nl.

De meeste horecaondernemers zijn aangesloten bij de Koninklijke Horeca Nederland

U kunt meer informatie krijgen via de secretaris van de KHN. Mail naar steenbergen@khn.nl. Of via de voorzitter Edwin Maas: e.maas@decommerce.nl. Kijk voor meer informatie op www.khn.nl.